Peltu Darman serta Serka Tatang Tosin Terus Tegur Pedagang dengan Pengunjung